برخورد با فعالین حقوق بشر زیر عنوان «شبکه‌ی سایبری»
madyariran
15-Mar-2010

مان‌طور که مشخص بود،
رسانه‌های وابسته به دولت احمدی‌نژاد که به صورت زنجیره‌یی اداره می‌شوند،
به صورت زنجیره‌یی دروغ می‌گویند، به صورت نجیره‌یی پول بیت‌المال را هدر
می‌دهند و از آن ارتزاق می‌کنند، به صورت زنجیره‌یی در اختیار نهادهای
امنیتی هستند، به صورت زنجیره‌یی علیه مردم ایران شایعه‌پراکنی،
دروغ‌پردازی، دشمن‌سازی، اسناد‌سازی، تاریخ‌سازی، خبرسازی و… می‌کنند؛ به
صورت زنجیره‌یی وارد پروژه‌ی برخورد با فعالین حقوق بشر هم شده‌اند.

سایت رجانیوز و
روزنامه جوان بعد از کیهان و خبرگزاری امنیتی فارس، به سراغ پرونده‌سازی
برای فعالین حقوق بشر رفتند و در کمال ناشی‌گری دو وب‌سایت خبرنامه
امیرکبیر و ادوار نیوز را هم وارد پرونده‌ی سراسر دروغ خود کردند. از قضا
و هم‌چون تمامی این سال... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark