آتش میتواند این ننگ سی ساله حکومت اسلامی را از میهنمان بزداید
parsdailynews
14-Mar-2010 (one comment)

چهارشنبه سوری امسال حال و هوائی دیگر دارد و میتواند در پایان کشیدن کرکره حکومت ملایان میلیاردر گامی بزرگ بردارد و ما را به خواسته های بحق و یکصدساله مان یاری رساند

چهارشنبه سوری از جهت گسترده بودن با دیگر روز های برجسته در تقویم میهنمان قابل قیاس نیست

اولا که این روز اساسا اسلامی نیست ضمن اینکه در تضاد با اسلام هم نیست بنابراین میتواند تعداد بسیاری از ایرانیان را به میدان بکشاند و جمهوری اسلامی نمیتواند اینبار از انها به عنوان سیاهی لشکر استفاده نماید

دوما با توجه به گسترده بودن محدوده جغرافیائی ( کل ایران) مزدوران حکومت را پخش میکند و لذا از هماهنگی و تعدد انها در محدوده ای خاص جلوگیری میکند و در یک جمله قادر به سازماندهی برای سرکوب نخواهند بود

تاریکی هوا نیز از قدرت مانورشان میکاهد ضمن اینکه صدا های ( اینبار روح پرور) ترقه غیره از نظر روانی روحیه شان را تضعیف میکند هر چه شدید تر بهتر

و اما زرتشت این ... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
Arthimis

Be Omide Peerozi Iran Zamin

by Arthimis on

Be Omide Peerozi Iran Zamin va Peerozi Aatash bar Ahreemanaan.

Aazaad baash ey IRAN.