سناریوی جدید: شبکه سازی برای کنشگران حقوق بشر در زندان
madyariran.net / Mojtaba Sami Nejad
13-Mar-2010 (one comment)

سال گذشته در همین روزهای پایان سال بود که سپاه پاسداران با اطلاعیه‌های خبر از «شبکه‌های اینترنتی» داد که وابسته به «آمریکا» و دیگر کشورهایی بودند که «علیه جمهوری اسلامی» فعالیت می‌کنند. خبر و اطلاعیه‌یی که از همان جنس «توهم توطئه» بود و به خاطر افشارگری‌هایی که در مورد افراد بازداشت شده و شکنجه‌هایی که شده بودند، علی‌رغم تبلیغات وسیع نهادهای امنیتی از طریق صدا و سیما و رسانه‌های دولتی و پخش برنامه‌هایی مانند «شوک» به شکست انجامید و این پروژه مسکوت ماند.

در همان روزها بود که امیدرضا میرصیافی وبلاگ‌نویس در زندان به خاطر کوتاهی مسئولین زندان و پزشکان زندان اوین جان خود را از دست داد و باعث شد که سال ۱۳۸۸ را از همان روزهای آغازین با مرگ یک زندانی سیاسی و روزنامه‌نگار در زندان اوین شروع کنیم، سالی که از بهارش همه چیز پیدا بود.

حالا درست در سال‌گرد این جریان، باز هم سپاه پاسداران و باز هم از طریق ارگان امنیتی... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Shifteh Ansari

More on the new scenario for show trials

by Shifteh Ansari on