تحریم یا جنگ - گزینه رژیم ایران کدام است؟
Iran Emrooz / دکتر حسین باقرزاده
10-Mar-2010

رژیم ایران نیز ظاهرا از گزینه نظامی استقبال می‌کند و در جهت آن گام بر می‌دارد. تحرکات اخیر رژیم ایران و تماس‌های نزدیک با رهبران حزب الله لبنان و حماس در دمشق و تهران که در یکی دو هفته اخیر صورت گرفته است، همراه با اظهارات حاد احمدی‌نژاد و خامنه‌ای در این تماس‌ها از دید بسیاری به عنوان زمینه‌سازی برای یک درگیری منطقه‌ای تلقی شده است. رجزخوانی‌ها و مقالات ارگان‌های وابسته به حاکمیت در هفته‌های اخیر نیز همین نظر را تأیید می‌کند. یک نگاه به سر مقاله‌های کیهان در یک هفته اخیر که مشحون از شبیه‌سازی‌های نظام حاکم با ظهور اسلام و رؤیاهای فتوحات دهه‌های اول اسلام و «ابر قدرت» شدن جمهوری اسلامی است به خوبی احساسات و زمینه‌سازی‌های جنگ‌طلبانه رژیم را برملا می‌کند. کیهان تا آن‌جا پیش می‌رود که «فناوری هسته ای» را «نوك پيدای کوه قدرت ایران»[1] می‌نامد و به این ترتیب تلویحاً تأیید می‌کند که در پشت این فناوری هسته ای چ... >>>

recommended by Mardom Mazloom

Share/Save/Bookmark