چگونه میتوانیم آسوده بخوابیم؟، نامه بهمن قبادی به عباس کیارستمی
gooya.com / Bahman Ghobadi
10-Mar-2010 (one comment)

آقای کیارستمی عزیز!

در تمام سالهایی که برایم همچون یک پدر مهربان، عزیز و دوست داشتنی بودی، هیچگاه به خودم اجازه ندادم که حتی نامه ای شخصی برایت بنویسم. هروقت می خواستم حرف ها و دلتنگی هایم را به زبان بیاورم، به جایش ترجیح می دادم شنونده حرف های نغز و تاثیر گذار و آرامش بخش شما باشم. اما گفتگوی شما با یک رسانه خارجی مرا در چنان بهت و حیرتی فرو برد که برای نخستین بار دست به قلم بردم برای نوشتن یک نامه سرگشاده

>>>
Darius Kadivar

Ghobadi Slams Kiarostami's Silence in Open Letter

by Darius Kadivar on

Read Kiarostami's Response in New York Times Article


Share/Save/Bookmark