بر چسب زنی و اتهام: مهم‌ترین تولید ماشین سرکوب
radiofarda
09-Mar-2010

دستگاه رسمی تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی یک واژه نامه مشخص برای برچسب
زنی به مخالفان و منتقدان خود دارد. این واژه نامه رسما گرد آوری و ابلاغ
نشده است اما همه نیروهای درون حکومت می‌دانند که برای ماندن در حکومت
باید آن را به کار گیرند. این واژه‌ها عمدتا از طریق تحلیل‌های نیروهای
امنیتی مورد اعتماد به رهبری پیشنهاد داده شده و در سخنرانی‌های عمومی به
دیگر دستگاه‌های دولتی انتقال می‌یابند. این واژه نامه از طریق رسانه‌های
دولتی القا شده و بسط می‌یابد و حتی مجلس خبرگان باید از آن برای ابراز
نظر استفاده کند.

واژه نامه

  • بی
    بصیرت: کسانی که به سرعت پس از اعتراضات اعلام بیعت به رهبری نکردند؛ آنها
    که نمی‌دانستند تنها با سرکوب و شکنجه و تجاوز و قتل و خشونت می‌توان
    حکومت را حفظ کرد.
  • فتنه: اعتراضات گسترده به تقلب در
    انتخابات یا هرگونه اعتراضات گسترده به حک... >>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark