شهرک اکباتان ؛ محل استقرار یکی از دکلهای ارسال پارازیت تهران
Jonbesh e Rah e Sabz
09-Mar-2010

شبکه جنبش راه سبز (جرس): بر اساس گزارش گروهی از متخصصان و تحقیقات برخی از روزنامه نگاران، مشخص گردید که دکل مخابراتی ورزشگاه شهید دستگردی (ورزشگاه باشگاه پاس) در شهرک اکباتان تهران، از عوامل اصلی پخش پارازیت در منطقه غرب تهران می باشد.

این درحالیست که از ماهها قبل که بحث ارسال پارازیت جهت کور کردن شبکه های ماهواره ای پیش آمد، وزیر ارتباطات مکررا از وجود آن اظهار بی اطلاعی کرد و آنرا از طرف ارگان های دیگر ذکر نمود و همزمان نهادهای امنیتی- نظامی نیز، از پاسخگوئی بابت این مسئله امتناع کرده و بعضا پرسش کنندگان را وادار به سکوت کرده اند.

اکنون بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط برخی متخصصان حامی جنبش که با سیستمهای بی سیم و امواج رادیویی آشنایی دارند، مشخص شده است که "دکل مخابراتی مستقر در قسمت جنوبی ورزشگاه پاس (نزدیک مینیتور بزرگ) که در مجاورت خیابان مخابرات فاز یک شهرک اکباتان قرار دارد، از مراکز و عوامل ارسال پاراز... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark