پدر رامین پوراندرجانی: قاتل فرزندم را معرفی و محاکمه کنید
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
09-Mar-2010

اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک روز گذشته در حالی پشت درهای بسته و به دور از نظارت افکار عمومی برگزار شد که متهمان اصلی فجایع کهریزک در پست های دولتی، نظامی و قضایی همچنان مشغول به کار هستند.همزمان خانواده رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه ای که دو روز قبل از جان باختن قربانیان کهریزک آنها را مورد معاینه قرار داده بود و به نحو مشکوکی کشته شد، به "روز" گفتند که خواهان شناسایی و محاکمه قاتل فرزندشان هستند.

دادگاهی برای هیچ!

روز گذشته روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح از برگزاری دادگاه غیرعلنی متهمان کهریزک خبر داد اما هیچ اشاره ای به اسامی متهمان و اتهامات آنها نکرد و هیچ توضیحی در این زمینه نداد.

این روابط عمومی اعلام کرد: "کیفرخواست برای تمام متهمان این پرونده که تعداد آنها ۱۲ نفر اعلام شده است، خوانده شد و موضوع اتهام ها و دلایل آن به وسیله رئیس دادگاه به کلیه متهمان تفهیم شد".

پیشت... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark