بحران بی صدای بنزین در راه است
Rooz Online / Samnak Aghaee
09-Mar-2010

در حالی که براساس منابع خبری جهانی سه شرکت عمده صادر کننده بنزین، فروش این محصول استراتژیک را به ایران تحریم کرده اند و در شرایطی که از احتمال افزایش 300 درصدی قیمت بنزین در سال جدید سخن به میان آمده است، از یک سو سردار رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت گفته است "ما کمبود بنزین نداریم" و از سوی دیگرمعاون وزیر خارجه اعلام کرده تحریم بنزین موجب "خوشحالی" است.

به گزارش منابع خبری معتبر جهانی، سه شرکت ویتول، ترافیگورا و گلنکور به علت افزایش ریسک سیاسی، فروش بنزین خود به ایران را بدون سر و صدا قطع کرده اند. در عین حال شرکت های بیمه، مانندلوید لندن نیز از بیمه این نوع محموله ها به ایران خودداری کرده اند. روزنامه فایننشیال تایمز در همین ارتباط گزارش داده است در سایه تحریم‌های احتمالی علیه ایران و به احتمال زیاد فعالیت پشت پرده واشینگتن، بزرگترین شرکت‌‌های نفتی، بی‌سر وصدا صادرات بنزین به ایران را قطع کرده‌اند. خ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark