اسراییل و سوریه نیروگاه های اتمی تاسیس می کنند
voa persian
09-Mar-2010 (5 comments)

اسراییل و سوریه اعلام کرده اند آنها طرح هایی را برای تولید انرژی اتمی بررسی می کنند.

هر دو کشور قصد خود را روز سه شنبه در جریان کنفرانس بین المللی انرژی اتمی غیر نظامی در پاریس اعلام داشتند.

«یوزی لاندو» وزیر تاسیسات زیربنایی اسراییل می گوید در هر نیروگاه اتمی که در کشور ساخته می شود، تمام معیارهای ایمنی بین المللی رعایت خواهد شد. او همچنین گفت اسراییل مایل است در مساله ساختن نیروگاه های اتمی با همسایگانش همکاری کند، اما توضیح بیشتری نداد.

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
default

IMF

by Gavazn on

It is gorilla not gurilla.


default

Fussygurilla

by IranMilitaryForum.net on

Thanks for calling it out! If Adivar is honest, he should change the super title to clear the misunderstanding!


Darius Kadivar

fussygorilla Did you Notice the Question Mark "?" ? ...

by Darius Kadivar on

Or bother to read my other comment below ...

Israel and Syria announce nuclear energy ambitions

Keep On Dreaming But Your IRI Days are Numbered ! ...

Take Care Olagh ! 


fussygorilla

Hah?

by fussygorilla on

Did you read the report on this item, or if you did, did you understand it?  Syria and Israel, each totally separately would like to have nuclear plants for electricity. so do many other countries. Nothing about Syria and Israel doing it together. actually, Israeli plan is to do it with Jordan(another American puppet regime).

So, you are either daydreaming and wishing it to be so or your English is not good enough to understand what you read.


Darius Kadivar

This is a Huge Shift in the geo politics of the region

by Darius Kadivar on

If confirmed this is a Huge Step Forward !

Syria and Israel cooperating on Civil Nuclear development !

Who would have thought that possible ?

Merci Sarkozy !