افزایش محکومیت بین المللی 'حکم اعدام' دانشجوی ایرانی
BBC Persian
06-Mar-2010

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) نیز صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان، دانشجوی ۲۰ ساله را به شدت محکوم کرده اند.

محمد امین ولیان، عضو انجمن اسلامی دانشگاه دامغان و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت است که بر اساس گزارش ها، به اتهام "محاربه" به اعدام محکوم شده است.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترک خود مورخ جمعه (۵ مارس) حکم اعدام محمد امین ولیان را به شدت محکوم کردند و "مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به سرنوشت دیگر فعالان که آنان نیز به اعدام محکوم شده اند" را اعلام کردند.

این دو نهاد مدافع حقوق بشر که در فرانسه مستقرند نوشته اند: "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که به تعهدات داخلی و بین المللی مربوط به حق برخورداری از دادگاه بی طرف و حق... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark