نگاهی به رمان «خانۀ مسجد» نوشتۀ قادر عبدالله(AUDIO)
Radio Sweden Persian Service / طاهر جام برسنگ
05-Mar-2010

هفتۀ گذشته نویسندۀ ایرانی-هلندی، حسین سجادی قائم­مقام فراهانی با نام قلمی «قاد عبدالله» به دعوت ناشر سوئدی خود انتشارات نورشتدت Norsteds میهمان شهر استکهلم بود.
قادر عبدالله در میان نسل ۵۰ ساله­ها نویسنده­ای ناشناس نیست. علاوه بر اولین کار چاپ شده­اش «کردها چه می­گویند» خود من در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، زمانی که سردبیر جنگ ادبی آفتاب بودم یک داستان کوتاه چاپ نشده از او خوانده بودم که به تقریب این داستان آخرین کاری بود که به زبان فارسی نوشته است. خود او در گفتگوئی با پژواک می­گوید از همان اواخر دهۀ ۱۹۸۰ که در هلند پناهنده شد شروع به نوشتن به زبان هلندی کرد: رجوع کنید به فایل صوتی پیوست

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark