رسیدگی در کار نیست، تهدید هم می کنند
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
02-Mar-2010

یش از 72 نفر در وقایع بعد از انتخابات ایران جان باختند اما با گذشت 9 ماه از کودتای انتخاباتی، هنوز قاتل هیچ یک از این جانباختگان معرفی نشده اند و مقامات جمهوری اسلامی خود را ملزم به پاسخگویی در این مورد نمی بینند. "روز" در گفتگو با خانواده های جانباختگان وقایع 9 ماهه گذشته، روند پی گیری شکایات این خانواده ها، نحوه پاسخگویی مسولان و همچنینی تهدیدها و فشارهای وارده بر آنها را بررسی کرده است. خانواده هایی که با گذشت زمان و ادامه اعتراضات مردمی بر شمار آنها افزوده می شود اما به شدت تحت فشارند تا از اطلاع رسانی درباره عزیزان از دست رفته خود پرهیز کنند.

تهدید خانواده ها

شکایات خانواده های جانباختگان وقایع انتخابات در حالی مسکوت مانده که خانواده های آنان از همان ابتدا به شدت تحت فشار بودند تا از هر گونه اطلاع رسانی درباره عزیزان شان خودداری کنند و حتی اجازه برگزاری مراسم سوگواری برای آنها را نیز نداشتند. حتی بیشتر این خا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark