پورمحمدی:در مورد کهریزک، دوسال حساسیت بود اجازه رسیدگی نمی‌دادند
Reporters and Human Rights Activists News Agency
27-Feb-2010

رهانا: پورمحمدی در گفتگو با نشریه «پنجره» که عنوان شماره این هفته آن “عبور از فتنه ها” بود، پیرامون تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری، قتلهای زنجیره ای، وزارت کشور دولت نهم و ماجرای بازداشتگاه کهریزک سخن گفت.
در مورد کهریزک، دوسال حساسیت بود اما اجازه رسیدگی نمی دادند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون ماجرای بازداشتگاه مخوف کهریزک و اتفاقات قبل و بعد آن نیز خاطرنشان کرد :سازمان بازرسی از دو سال قبل نسبت به رفتاری که در بازداشتگاه کهریزک صورت می گرفت، گزارشهایی را دریافت کرده و نسبت به این موضوع حساسیت خود را هم نشان داده بود و قصد بازرسی از آن را داشت که با موانعی از جانب مسئولین مربوطه روبرو شده بود. به هر حال، این موضوع به تعویق افتاد تا اینکه در حوادث بعد از انتخابات، برخی اخبار به دست ما رسید و در جلساتی که ما در قوه قضاییه داشتیم و بنده، دادستان کل کشور و معاون اول رییس قوه قضاییه نیز حضور داشتیم، دو خبر د... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark