همکاری بیشتر اقتصاد آلمان در تحریم ایران
dw-world
26-Feb-2010

نشانه‌ها و علائم تازه از چرخش در مواضع محافل اقتصادی آلمان نسبت به ایران خبر می‌دهند. رئیس اتحادیه‌ی صادرکنندگان آلمان می‌گوید که مواضع هسته‌ای ایران ادامه کار با این کشور را ناممکن کرده است.

تا کنون سیاست‌ها سخت‌گیرانه دولت آلمان در ارتباط با پرنده هسته‌ای ایران چندان با استقبال و همراهی شرکت‌ها و موسسات اقتصادی این کشور همراه نبوده است. ولی اظهارات جدید آنتون بورنر، رئیس اتحادیه‌ی فدرال صادرکنندگان (BGA) آلمان نشانه‌‌‌ای از نزدیک‌شدن مواضع محافل اقتصادی با کارگزاران سیاسی این کشور ارزیابی می‌شود.

بورنر در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز (چاپ آلمان) گفته است که دولت آلمان می‌تواند در رابطه با ایران، روی ما به عنوان یک ابزار (فشار) سیاسی حساب کند.

بورنر تا همین چندی پیش نسبت به اعمال تحریم علیه ایران هشدار می‌داد و سیاست سخت‌گیرانه و محدودکننده دولت آلمان که بخشی از صادرات این کشور به ایران را... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark