حسین نیاکان یکی از بازاریان تهران دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
Iran Human Rights News
25-Feb-2010

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،حسین نیاکان یکی از بازاریان تهران با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد

حسین نیاکان ۴۸ ساله از بازاریان تهران، بامداد ۱۸ بهمن ماه حوالی ساعت ۰۱:۳۰ با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزل آنها دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.در این یورش ۶ نفر از مامورین وزارت اطلاعات شرکت داشتند و فرماندهی آنها را یکی از سربازجویان وزارت اطلاعات با نام مستعار علوی بعهده داشت.

سر بازجوی وزارت اطلاعات که با نام مستعار علوی همراه با نفرات تحت فرماندهی اش اقدام به بازرسی تمامی نقاط منزل آقای نیاکان نمودند.و پس بازرسی منزل تلفن همراه،رسیور ماهواره،لب تاب،دفترچه تلفن و دست نوشته های او را با خود بردند.

فرزند آقای نیاکان به مدت ۱ ساعت در منزل پدریش مورد بازجوئی و تهدیدات سربازجو وزارت اطلاعات علوی قرار گرفت.

آقای حسین نیاکان از زند... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark