تلاش برای تفهیم اتهام محاربه به کوهیار گودرزی
Reporters and Human Rights Activists News Agency
25-Feb-2010

رهانا: به گفته پروین مخترع، کوهیار گودرزی، همچنان در برابر این اتهام مقاومت می کند و اصرار دارد تمامی فعالیت های رسانه ای و حقوق بشری او در چهارچوب قانون بوده است.

مادر کوهیار گودرزی به هم میهن گفت: روز پنج شنبه پس از ساعت ها انتظار، تنها موفق شدم به مدت هفت دقیقه با کوهیار ملاقات کابینی داشته باشم. کوهیار در این ملاقات برخلاف هفته پیش بسیار خسته و ناراحت به نظر می رسید و لب هایش کاملا خشکیده بود.

مادر این زندانی سیاسی افزود: کوهیار از ادامه تلاش برای تفهیم اتهام محاربه به خود سخن گفت اما تاکید کرد به هیچ وجه این اتهامات را قبول ندارد و تمامی فعالیت هایش در چهارچوب قانون بوده است.

مخترع گفت: پسرم در ملاقات پنج شنبه نسبت به هفته پیش بسیار لاغر شده بود که وقتی دلیلش را پرسیدم با خنده گفت «ورزش می کنم»

مادر کوهیار گودرزی می گوید فرزندش همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شود. او پیش از این با محمد نعیم پور، خ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark