آمريکا ادعای همکاری با گروه جندالله در ایران را «مسخره» خواند
Radio Farda
25-Feb-2010

به دنبال پخش «اعترافات» عبدالمالک ریگی در تلویزیون «پرس تی وی» وابسته به ايران مبنی بر همکاری واشینگتن با گروه جندالله، یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفت و گو با رادیو فردا اين ادعا را «مسخره» خواند.

شبکۀ خبری پرس تی وی، از قول عبدالمالک ريگی ادعا کرده است که در ديدار با عوامل سازمان جاسوسی آمريکا در دوبی، به وی قول حمايت همه جانبه و در اختيار گذاردن پايگاهی با تسليحات نظامی در «مناس» واقع در نزديکی بيشکک در قرقيزستان داده شده بود.

جان سوليوان يکی از سخنگويان وزارت امور خارجۀ آمريکا، نيمروز پنجشنبه، در گفت گو با نادر صديقی خبرنگار «راديو فردا» در واشينگتن گفت: «هرگونه ادعای رابطۀ ايالات متحده با جندالله و يا تروريسم ديگری در ايران پوچ و بی معناست.»

جان سوليوان افزود: «ايالات متحده در سراسر گيتی، در عمليات ضد تروريستی در گير است و از هيچ نوع فعاليت تروريستی در هيچ نقطه ای پشتيبانی نمی کند. هر گونه ادع... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark