اقدام زن ستیزانه رژیم در آستانه روز جهانی زن
iranpressnews
24-Feb-2010

هم میهنان عزیز؛ زنان و مردان برابری خواه و عدالت جو

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در اقدامی عجولانه و
نابخردانه مواد 23 و 25 لایحه به اصطلاح «حمایت از خانواده» را با اعمال
تغییراتی بی فایده و غیر موثر برای حمایت از نهاد خانواده، به تصویب
رساند. این لایحه، نه تنها از قانون 35 سال پیش یعنی قانون مصوب سال 1353
بسیار عقب تر است، بلکه قصد دارد چندهمسری مردان را قانونی کند. براساس
لایحه جدید، اگر زنی مبتلا به بیماریهای صعب العلاج شود، یا شش ماه از
خانه غیبت کند، یا حتا اگر به طور نمونه به دلیل صدور چک بلامحل زندانی
شود، شوهرش می تواند همسر تازه ای اختیار کند. در حالی که در شرایط عکس
آن، زن حتی حق طلاق هم ندارد.

این اقدام در حالی صورت گرفته است که ارائه این لایحه توسط دولت وقت به
مجلس، در تیرماه 1386، اعتراض گسترده مدافعان حقوق زنان و همچنین دیگر
مدافعان مدنی حقوق برابر و سلامت خانوا... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark