مردم در فاصله میان دو تظاهرات چه می‌کنند؟
mianeh
23-Feb-2010

جنبش سبز زندگی روزمره بسیاری از ایرانی‌ها را به طور چشمگیری تغییر داده است.
تنها چند ساعت پس از پایان هر تظاهرات، وقتی که کار نیروهای پلیس و شبه نظامی تمام می‌شود، سر و کله رفتگرها پیدا می‌شود که حالا برای تمیز کردن خیابان‌های کثیف و آشفته تهران پس از درگیری‌های خونین حرفه‌ای شده‌اند. آن‌ها خورده‌شیشه‌ها را از کف خیابان جارو می‌کنند. آشغال‌های سوخته شده برای جلوگیری از گاز اشک‌آور را جمع می‌کنند تا فردا شهر زندگی عادی خود را آغاز کند.

شهرداری تهران برای رفاه حال رفتگرها سطل‌های زباله پلاستیکی را عوض کرده و جایشان فلزی گذاشته است. حالا دیگر نمی شود این سطل‌ها را سوزاند اما معترضان یاد گرفته‌اند که از آن‌ها به عنوان طبل جنگ استفاده کنند.

روز بعد از تظاهرات، زندگی عادی برای ایرانی‌ها آغاز می‌شود. اما برای خیلی‌ها این زندگی عادی با هشت ماه پیش تفاوت‌های آشکاری دارد. آن‌ها باید فردای روز تظاهرات به ... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark