پدر خوانده یا کازینو؟ نگاهی به «فیلم» حمله به کوی دانشگاه
Facebook / تحلیلگران انقلاب سبز
23-Feb-2010 (one comment)

با انتشار تصاویر تکان دهنده حمله نیروهای پلیس و لباس شخصی به کوی دانشگاه، سندی غیر قابل انکار در خصوص جنایت سازمان یافته نیروهای امنیتی در خوابگاه دانشگاه تهران در اختیار افکار عمومی قرار گرفت. در خصوص خودسرانه نبودن جنایات پس از انتخابات، تردیدی نیست، اما جا دارد که محتوای این سند در بستر تعاملات سیاسی روز مورد بررسی قرار گیرد.
اتهام زنی متقابل سپاه و نیروی انتظامی در خصوص حمله به کوی دانشگاه از مدتها قبل آغاز شد. ابتدا سردار علی فضلی در یک سخنرانی گفت که " دیدم که افرادی با موتور نیروی انتظامی در حال ورود به کوی هستند" و در مقطعی دیگر اشاره کرد که " در جشن پیروزی انتخابات که در میدان ولیعصر با حضور رییس دولت کودتا برگزار شده بود، خبر دادند که افرادی از کوی دانشگاه بالا رفتهاند که نه بسیجی هستند نه سپاهی. چون سپاه و بسیج سازمانیافته است، فرمانده دارد و کاملا مشخص هستند". این سخنان بی پاسخ نماند و فرمانده "... >>>

Shifteh Ansari

Don't miss this analysis

by Shifteh Ansari on

MM had referenced this article on a recent comment.  I read it and thought everyone should see it.


Share/Save/Bookmark