ادامه برخورد با دانشجویان و صدور احکام سنگین
Jonbesh e Rah e Sabz / Mojgan Modarres Oloom
21-Feb-2010

شبکه جنبش راه سبز (جرس):در حالی که مسئولین قضایی و امنیتی در ادامه سياست ارعاب در محيط هاي دانشگاهي ومنفعل کردن دانشجویان درعرصه سیاسی کشور، همچنان به برخورد غیرقانونی با دانشجويان دانشگاههای سراسر کشور ادامه می دهند،همزمان انتقادات گسترده ای از سوی برخی نمایندگان مجلس به عملکرد مقامات مسئول حکومتی وارد شده است.

در همین رابطه، در واکنش به اقدامات غیرقانونی و امنیتی با اهالی دانشگاهها، محمدرضا تابش دبیرکل فراکسیون خط امام مجلس، در دیداردیروزخود با کامران دانشجو وزیر علوم با تکیه بر لزوم جلوگیری از اخراج و بازنشستگی پیش از موعد اساتید و آزادی دانشجویان زندانی توسط وزارت علوم، خواستار روشن شدن ابعاد حمله به کوی دانشگاه و دستگیری عوامل این حمله شد.

در پاسخ به انتقادات دبیرکل فراکسیون خط امام مجلس، وزیر علوم از وی خواست تا اگر مصادیقی درباره اخراج یا بازنشسته کردن ناصواب و ناروای اساتید در دست دارد به او ار... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark