حمد توکلى: رشد اقتصادی ایران در سال آینده نزدیک به صفر یا منفى است
radiofarda
21-Feb-2010

در حالى که محمود احمدى‌نژاد رشد اقتصادى سال گذشته ایران را ۶.۹ درصدى اعلام کرده است، یک نماینده اصولگراى مجلس این آمار را رد کرده و افزوده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده نزدیک به صفر یا منفى خواهد بود.

احمد توکلى، از اعضاى کمیسیون تلفیق مجلس شوراى اسلامى، روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس آمارهاى ارائه شده از سوى بانک مرکزى به این کمیسیون میزان رشد اقتصادى در سال گذشته خورشیدى تنها ۲.۳ درصد بوده است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس به خبرگزارى مهر گفته است، در سال آینده و با اجراى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها میزان رشد اقتصادى در ایران «اگر منفى نشود نزدیک به صفر» خواهد بود.

این آمار در حالى اعلام می شود که محمود احمدى‌نژاد، رییس جمهور ایران، سه شنبه گذشته در یک کنفرانس خبرى نرخ رشد اقتصادى ایران در سال گذشته را ۶.۹ درصد اعلام کرده و گفته بود: «این عدد رشد بالایى را نشان مى‌دهد ضمن اینکه ما در بخش کشاورزى دچار خ... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark