شوخی های یک رئیس دولت
Rooz Online / Mir Hamid Salek
20-Feb-2010

به این جملات دقت کنید: هيچ قدرتي در دنيا توان ضربه زدن به ايران را ندارد، زيرا ايران بزرگترين کشور در منطقه و به همين لحاظ بزرگترين کشور در دنياست. (مصاحبۀ 14 بهمن با سیمای جمهوری اسلامی) اگر آنها اهل کل‌کل هستند ما هم هستیم (مصاحبۀ 27 بهمن با رسانه ها) بیش از 16 هزار نفر از مردم عادی کشورمان به دست تروریست ها کشته شدند (مصاحبه با تلویزیون روسیه)...

از این چند جملۀ بالاچه نتیجه ای می گیرید؟ تصور می کنید این سخنان از زبان چه کسی خارج شده است؟ چه برداشتی از آنها دارید؟ آیا احساس نمی کنید کسی با شما شوخی می کند؟ جملاتی که در بالا نقل شد بخشی از مصاحبه ها و سخنرانی های یک عاشق میکروفون و شیفتۀ حرف زدن است که از بد روزگار بر کشور ما حاکم شده و همۀ زندگی این مردم را به سخره گرفته است. او عالم سیاست و حکومت داری را محل شوخی فرض کرده و با استفاده از ادبیاتی که درخور گروهی خاص است، که شایسته نیست نامی از آنها ذکر شود، به مردم دنیا پاسخ می ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark