لاریجانی؛ عجب دردی داشت این شعار نه غزه، نه لبنان...
greenman-green
16-Feb-2010

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : «کسانی که شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران سر می دهند بی غیرتند» روزنامه
اعتماد: علي لاريجاني با تاکيد بر اينکه جدال ها و ستيزهاي بعد از
انتخابات به ضرر انقلاب بود به شعار «نه غزه، نه لبنان جانم فداي ايران»
معترضان اشاره کرد و گفت؛ اين شعار، شعار منحرفان انقلاب ما محسوب مي شود
که از روي بي غيرتي است. بايد گفت اين شعار نه يک شعار اسلامي و نه يک
شعار انقلابي، بلکه نماد بي غيرتي نسبت به سرنوشت مسلمانان و حکايت کننده
بي هويتي در اين زمينه است. رئیس مجلس شورای اسلامی در راهپيمايي 22 بهمن
در قم با تاکيد بر اينکه منافع فلسطين تاثير مستقيم بر منافع ايران دارد،
گفت : بايد با تمام وجود از فلسطين و آرمان هاي فلسطين حمايت کنيم و امروز
اين جزء افتخارات ماست که از حزب الله لبنان دفاع کنيم

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark