عربستان سعودی: تهدید ایران راه حلی فوری می طلبد
BBC Persian
15-Feb-2010 (2 comments)

وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه موثر بودن تحریم های بیشتر شورای امنیت علیه ایران را زیر سوال برد و خواستار راه حلی "فوری" برای مقابله با برنامه های اتمی ایران شد.

شاهزاده سعود الفیصل در کنفرانس خبری مشترک با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که وارد ریاض شده است گفت بلندپروازی های اتمی ایران تهدیدی علیه منطقه است که به جای تحریم های بیشتر اقدام سریعتری می طلبد.

"تحریم ها راه حلی دراز مدت هستند. اما ما این مسئله را کوتاه مدت می انگاریم. ... به جای راه حلی تدریجی به راه حلی فوری نیاز داریم."

وی همچنین گفت تلاش های آمریکا برای مقابله با سلاح های اتمی باید شامل اسرائیل و زرادخانه هسته ای این کشور نیز بشود.

خانم کلینتون برای جلب حمایت کشورهای عربی از تحریم های بیشتر علیه ایران به خلیج فارس رفته است.

او پس از دیدار از قطر اکنون وارد عربستان سعودی شده است.

پیش تر گزارش شده بود که هیلاری کلینتون از عربستان س... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
benross

پس قضیه جدی است

benross


در شرایطی که من مثل دیگران بدون داشتن هیچ کنترلی این خبر را می‌خوانم، ازخیانتی که ما خارج‌کشوری‌ها نسبت به هموطنانمان مرتکب شدیم شرمسارم.

شاید این در شخصیت ایرانی است که برده و مطیع و مشروط به تصمیم‌گیری دیگران همواره باقی بماند. ننگ بر ما.


zanboor_ghavi_mannyslawyer

Saudis are Iran's no 1 enemy and not Israel

by zanboor_ghavi_mannyslawyer on

Luckily, many in Sepah have come to understand that.

Even Ahmadinejad knows that. 

this is the one truth that no politician of any caliber dares to say in public but they know so.

Saudis have always been Iran's adversaries.  Iran would be wise to forge alliances with long distance threats to counter the short distance enemy.