Valentine`s Day سبز شد
imannabavi
14-Feb-2010

دیروز طرفداران جنبش سبز مقیم لندن، در آستانه فرا رسیدن روز جهانی‌ عاشقان " Valentine`s Day" , در طی‌ یک حرکت نمایشی، حمایت خود را از هموطنان آزادیخواه خود در داخل و خارج از ایران اعلام کردند.

در این حرکت نمایشی که در یکی‌ از میادین اصلی‌ لندن، آغاز شد، این
گروه با پوشیدن لباس‌های سیاه رنگ و قلبهای سبز، دست به راهپیمایی سکوت در
سطح شهر لندن زدند

این راهپیمائی نمایشی که از ساعت ۱ تا ۵ بعداز ظهر به طول انجامید، با حمایت شایانی از طرف شهروندان خارجی‌ این شهر روبرو شد.

هدف از این راهپیمایی نمایشی، حمایت جنبش سبز آزادیخواه مردم ایران و
محکوم کردن اعدامهای سیاسی اخیر در ایران و همچنین درخواست آزادی و رسیدگی
به حال زندانیان سیاسی، و در خواست ... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark