بیانیه جبهه مشارکت ایران درتقدیر و تشکرازحضورآگاهانه مردم درراهپیمایی 22 بهمن
Norooz News
13-Feb-2010

حضور چشمگیر اعضاء جنبش سبز در راهپیمایی سراسری 22بهمن که بر اساس درک فرصت ها و امکانات و در پاسخ به دعوت احزاب حامی جنبش سبز و در همراهی با رهبران این جنبش انجام شد موجب ستایش و قدر دانیست.اگرچه حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی موجب محدودیت استفاده از نماد سبز توسط حامیان و هواداران آن شد اما چه کسی است که ندانند تفاوت چشمگیر حاضران در راهپیمایی امسال با سالهای گذشته که بصورت کاملا حکومتی برگزار می شد ناشی از حضور گسترده اعضاء و حامیان جنبش سبز بوده است. این در حالیست که جمعیت راهپیمایی 22 بهمن همیشه ترکیبی از جناح های مختلف وفادار به آرمانهای انقلاب اسلامی بوده است که بسیاری از آنان اکنون در زمره حامیان جنبش سبز هستند.اقدامات امنیتی گسترده ،اعمال محدودیت شدید بر اینترنت ،قطع ارتباط تلفن های همراه و اعمال محدودیت بر تهیه و ارسال خبر توسط خبرنگاران خارجی دعوت شده ، پیش و حین برپایی راهپیمایی ، همه حکایت از نگرانی دول... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark