دستگیری تمام کارکنان سایت آینده
Nedaye Sabz e Azadi
12-Feb-2010

ندای سبز آزادی: براساس خبر رسیده به ندای سبز آزادی در شب 22 بهمن نیروهای امنیتی تمامی کارکنان سایت آینده نیوز را بازداشت کرده اند.

براساس این خبر تمامی روزنامه نگاران فعال در این سایت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.

گفتنی است سایت رجا نیوز یکی از بنگاههای خبرپراکنی کودتاچیان با اطلاع از این دستگیری دسته جمعی طی دیروز و امروز در خبرهایی مدعی شده بود که این سایت پس از راهپیمایی 22 بهمن سکوت پیشه کرده است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark