تنبیه جدید؛ سحرخیز با پای برهنه در اوین
Rooz Online / Leila Tayyeri
09-Feb-2010

شکنجه عیسی سحرخیز

عیسی سحرخیز، روزنامه نگار سرشناس ایرانی با دور جدیدی از فشارها در زندان اوین مواجه شده است. مهدی سحرخیز، فرزند این روزنامه نگار در این مورد به "روز" گفت: شنبه شب ساعت یک نیمه شب ماموران پدرم را به اتفاق یک زندانی سیاسی دیگر که مبتلا به بیماری قند بوده به بیرون سلول برده و سپس به حیاط زندان منتقل کرده اند و ساعت ها در سرمای زیر صفر درجه نگاهداشته اند.

وی افزود: از ساعت یک تا ساعت سه نیمه شب و در سرمای شدید، پدرم را بدون جوراب و بدون کفش در حیاط نگهداشته و مجبور کرده اند اینور و آن ور بروند. بعد هم گفته اند این امر برای تنبیه آنها صورت گرفته است.

مهدی سحرخیز از نام دیگر زندانی سیاسی که به همراه پدرش مورد "تنبیه" قرار گرفته ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: پدرم این امر را نوعی شکنجه میداند و باز فشارهای جدیدی روی پدرم و سایر زندانیان شروع شده است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark