ستون پنجم بودند با تابلوي ركن چهارم و جامعه مدني (خبر ويژه)
Kayhan
08-Feb-2010

پس از روزنامه جامعه، به تدريج روزنامه ها و نشريات زنجيره اي ديگري مانند توس، نشاط، عصر آزادگان، اخبار اقتصاد، اعتماد ملي، شرق، هم ميهن، شهروند امروز، كارگزاران، بنيان، ياس نو، نوروز، صبح امروز، آفتاب امروز، جامعه مدني، بهار، اعتماد و... پا به ميدان گذاشتند كه در پوشش ركن چهارم دموكراسي و نهاد مدني، نقش پايگاه مطبوعاتي دشمن را ايفا مي كردند. اكنون بسياري از همكاران اين رسانه ها با دريافت پناهندگي از كشورهايي نظير آمريكا، انگليس، آلمان، فرانسه، هلند و... در خدمت رسانه هاي علني ضد انقلاب قرار دارند؛ افرادي نظير: حسين باستاني، بابك داد، شهرام رفيع زاده، سراج ميردامادي، شادي صدر، مهرانگيز كار، روزبه ميرابراهيمي، جمشيد برزگر، فريبا داودي مهاجر، اميد معماريان، حنيف مزروعي، فرهمند علي پور، سعيد قاسمي نژاد، محمدجواد اكبرين، علي اصغر رمضان پور، حسين سربخشيان، فرشته قاضي، مهدي خلجي، آرش سيگارچي، محسن كديور، سامان رسول پور... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark