بودجه سال آینده ایران: کسری با چاشنی تورم
dw-world
05-Feb-2010

محمد رضا خباز سخنگوی اقتصادی مجلس شورای
اسلامی در گفتگو با ایلنا می‌گوید:«اتكا به نفت در سال جاری، ۴۸ درصد بوده
كه در سال بعد به ۵۱ درصد افزايش يافته است».

وی با اشاره به ادعای دولت مبنی بر افزايش
ماليات‌ها، اين ادعا را تكذيب كرد و گفت: «ماليات‌های غيرنفتی چهار درصد
كاهش يافته اما ماليات از نفت ۱۶۰ درصد رشد كرده است. اخذ ماليات از نفت
هنر نيست».

افزایش بودجه "خودی"ها

سقف بودجه برای سال برای سال آینده ۳۶۸
میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که با افزایشی بیش از ۳۰ درصد روبروست.
اما بررسی این لایحه از دو منظر حکمی و جدولی و مقایسه آن با بودجه سال ۸۷
و ۸۸ حاوی نکات جالبی است.

بیشترین رقم افزایش بودجه دستگاه‌ها مربوط به
بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است که نسبت به سال
... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark