انتشار گزارش «ضرب و شتم همسر مشاور رييس جمهور ايران
رادیو فردا
04-Feb-2010

«همسايه ها كه صداى زنى را مى شنيدند كه از كشته شدن قريب الوقوع خود خبر مى داده پشت در آپارتمان با تعجب تجمع مى كنند، تا اينكه ناگهان خانم معصومه طاهرى در حالى كه مهدى كلهر خشمگين به دنبال او بوده از در آپارتمان خارج مى شود و متوحش به خانه همسايه طبقه پايين تر، يعنى طبقه ششم پناه مى برد.»

بر اساس اين گزارش، يكى از همسايگان خانم طاهرى گفته است: «دو تا دور گردن معصومه طاهرى تماما دچار جراحت شده بود، و اين خانم از خش خش صدايش مشخص بوده كه در حال خفه شدن بوده است.»

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark