کیهان:موسوی عامل صهیونیسم مسیحی است!
asriran
01-Feb-2010

کیهان در سرمقاله روز سه شنبه خود با اشاره به حوادث پس از انتخابات به کروبی و میرحسین موسوی حمله کرد.

کیهان نوشت:

آیا نباید شگفت زده شد وقتی خبر می رسد فلان آلت دست شبکه صهیونیسم مسیحی در بیانیه 17 خود حرمت شکنان روز عاشورا - ترکیبی از اعضای گروهک های منافقین، سلطنت طلب، بهائیت و...- را «مردم خداجو» خوانده یا به همراهی آن شیخ قدرت طلب و ساده لوح، اعدام تروریست های بمبگذار و آدم کش را اعدام «شهروندان» تفسیر کرده است؟! با این اوصاف نباید گفت در خوش بینانه ترین قضاوت، سران فتنه قطعاتی از همان پازلی هستند که منافقین، بهایی ها و سلطنت طلبان قطعات دیگر آنند؟

این روزنامه افزود:

آیا جرم این طایفه کم از خیانت سران بهایی رژیم شاه دارد که علناً و با صراحت خاک و مال و دارایی و ناموس ایرانی را به طواغیت آمریکایی و انگلیسی شوهر دادند؟! و مگر نه اینکه فرخ نگهدار عضو مرکزیت گروهک مارکسیستی فدائیان خلق- مستخدم فعلی سازمان جاسوس... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark