احمد زیدآبادی به مکانی نامعلوم منتقل شد
Jonbesh e Rah e Sabz
31-Jan-2010 (one comment)

جنبش راه سبز (جرس): احمدزیدآبادی روزنامه نگار سرشناس و دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

به گزارش ادوار نیوز، احمد زیدآبادی که حکم شش سال حبس و 5سال تبعید وی پیش از این در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده و از اوایل آبان ماه پس از تحمل 143 روز انفرادی به بند عمومی 350 اوین منتقل شده بود دیروز به طور غیر مترقبه ای از بند عمومی فراخوانده شده و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

احتمال می رود وی نیز مانند عبدالله مومنی و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی مجددا به بندهای تحت نظر وزارت اطلاعات (240 و 209) منتقل شده باشد.

به این ترتیب محدودیت های جدیدی برای دبیرکل دربند سازمان ادوارتحکیم به وجود آمده است که تحدید تماس تلفنی با خانواده و ملاقات از جمله آنهاست.

>>>
Shifteh Ansari

More abuse for Zeidabadi

by Shifteh Ansari on

How scared can IRI be of this man just for what he thinks and says?  No other political prisoner has been as abused and mistreated as Ahmad Zeidabadi.  Shame on Islamic Republic of Iran for consistently and continuously torturing this prominent journalist.  Shame.


Share/Save/Bookmark