جنازه های اعدام شده هادرخیابانهای تهران درمقابل دیدعموم قرار بگیرد
Kalame
29-Jan-2010 (3 comments)

این زبانی که به جای جمهوری اسلامی، جمهوری ایرانی می گوید باید کنده شود و قلوب داغدار خانواده های شهدا و دلسوزان انقلاب با اعدام آنهایی که به عاشورای حسینی اهانت کردند، درمان می یابد.

کلمه: امام جمعه ارومیه گفت : چرا باید روز به روز حلقه های حفاظتی از سران فتنه افزایش یابد و چرا باید مردم انقلابی را با هزینه کردن پولهای بیت المال برای حفاظت از سران فتنه، ناراحت کنیم.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام غلامرضا حسنی، در خطبه های نمازجمعه ابن شهر افزود: تحمل اینکه سران فتنه را درکمال امنیت نگهداری کنیم و اینها به فکر براندازی حکومت صالحان باشند برای ملت خون داده ایران، سخت است.

وی یادآورشد: تمنا و خواهش ملت این است که فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی را به سمع ملت ایران برسانند و چشم فتنه را از بیخ و بن برکنند.

امام جمعه ارومیه، با اشاره به اعدام دو نفر از عوامل فتنه گر و سلطنت طلب و محکومیت ۱۱ نفر از عوامل دیگر گفت: باید ... >>>

Shifteh Ansari

Return of Hassani: no funny matter this time

by Shifteh Ansari on

In an obviously concerted effort, in tune with the other savage preacher Ahmad Jannat, Hassani of Orumiyeh repeats the same violent rhetoric condoning executions of dissidents and promising more of the same.  Hassani, whose idiotic sermons used to bring smiles to everyone, is not funny anymore.  These guys are running Iran and the seem more menacing and criminal than ever before.


Share/Save/Bookmark

 
The Phantom Of The Opera

.

by The Phantom Of The Opera on

The Pahlavis, all mullahs, and all public figures associated with the Green Movement  must disclose the source and the amount of their wealth/income.


Sheila K

Hassani signed the execution of his son!

by Sheila K on

What else do you expect of that evil being?