بر سر حقوق مردم معامله نمی کنم
Rooz Online / Bahram Rafiee
26-Jan-2010 (one comment)

پس از انتشار بخش هایی از گفته های مهدی کروبی توسط رسانه های حامی محمود احمدی نژاد مبنی بر اینکه وی "محمود احمدی نژاد را به عنوان رییس دولت به رسمیت می شناسد"، و همزمان با واکنش های مختلف معترضان به انتخابات مخدوش 22 خرداد، و درحالی که در دو روز گذشته روایت های مختلفی از اظهارات کروبی در این باره منتشرشده بود، دبیر کل حزب اعتماد ملی اعلام کرد: "هرگز بر سر حقوق ملت معامله نخواهم کرد."مهدی کروبی در دیدار با جمعی از چهره ها و نخبگان سیاسی کشوراظهار داشت: "با قاطعیت می‌گویم که من هرگز بر سر حقوق ملت معامله نخواهم کرد و یکی از بزرگ‌ترین حقوق این ملت آرایی است که به امانت در صندوق‌های رأی ریخته‌اند، و من تا پایان راه در کنار ملت خواهم بود و برای برگزاری انتخابات در چهارچوب قانون اساسی و رفع موانع موجود خواهم کوشید."دبیر کل حزب اعتماد ملی با اشاره به فشارهای فراوانی که بر او و میرحسین موسوی در چند ماه گذشته وارد آم... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Samad_Agha

خمس

Samad_Agha


امام خمینی گفت که "مرد مومن هیچوقت بر سر حقوق مردم معامله نمیکند."  "ولی‌ اگر معامله کرد باید که به مردم ولایتش خمس بدهد."

آقای کروبی اون سیصد میلیون که آقا به شما داد بی‌خیال ولی‌ از این به بعد خمس را فراموش نکن.