معنای "مرگ بر خامنه‌ای" چیست؟
Mianeh / Yassaman Baji
25-Jan-2010

در تظاهرات خونین روز عاشورا برای اولین بار شعار "مرگ بر خامنه‌ای" به صورت گسترده‌ در تهران شنیده شد. شعاری که مشابه آن یعنی "مرگ بر شاه" در انقلاب سال ۱۳۵۷ بارها تکرار شده بود. اگر چه این طور تعبیر شد که مردم ایران خواستار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برکناری رهبر آن از قدرت هستند؛ اما به نظر می‌رسد که نه رهبران و چهره‌های سرشناس مخالفان و نه اکثریت ایرانی‌ها هنوز آمادگی رویارویی با چنین موقعیتی را ندارند. "مرگ بر خامنه‌ای" تنها شعاری است از سر خشم که نشان‌دهنده عصبانیت مردم از بی توجهی رهبر جمهوری اسلامی به خواسته‌های آن‌هاست.

اعتراضات عمومی پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، با شعار "مرگ بر دیکتاتور، چه شاه باشه چه دکتر" در خیابان‌های تهران علیه محمود احمدی‌نژاد آغاز شد که هوادارنش او را با پیشوند "دکتر" خطاب می‌کنند. در تظاهرات سکوت که از روز ۲۵ خرداد آغاز شد و تا پنجشنبه ۲۸ خرداد ادامه یافت ، اصلی‌ترین شعار ن... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark