بیست و هفت شاخه گل؛ یک گلوله
Rooz Online / Rahyar Sharif
24-Jan-2010

ایرانیان سبزدر سراسر جهان، روز شنبه 3 بهمن، همراه با خانواده ندا آقاسلطان، بیست و هفتمین سالگرد تولد وی را گرامی داشتند. در مراسم مختلفی که به این مناسبت در تهران و دیگر شهرهای جهان برگزار شد، ایرانیان با در دست داشتن شمع، گل و روبان های سفید به نشانه صلح و دوستی، همراه یاد و خاطره این شهید جنبش سبز شدند.در تهران، خانواده ندا، جمعی از مادران عزا و دیگر همراهان جنبش سبز بر سر مزار او در قطعه 257 بهشت زهرا، گرد هم آمدند و برغم حضور نیروهای امنیتی، سالگرد ندای ایران را گرامی داشتند؛به گزارش خبرنگار روز در تهران در این روزهمچنین تعدادی از جوانان سبز، برغم تدابیر شدید امنیتی، خود را به چهار راه امیر آباد رساندندو محل شهادت ندا را گلباران کردند.در خارج از ایران، ایرانیان مقیم کشورهای اروپایی و آمریکایی به پیشنهاد "کاسپین ماکان"، نامزد ندا آقا سلطان گرد هم آمدند. آنان با در دست داشتن شمع و گل و روبان های سفید به نشانه صلح و... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark