روح‌الامینی: مرگ رامین قهرمانی در گزارش کهریزک نیامده است
Radio Farda
23-Jan-2010

درحالی که کمیته ویژه مجلس تنها به نام سه نفر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک اشاره کرده است، عبدالحسین روح‌الامینی، پدر یکی از جانباختگان این بازداشتگاه می‌گوید در این گزارش به رامین آقازاده قهرمانی که دو روز پس از آزادی جان سپرد، اشاره نشده است.

در گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح و کمیته ویژه مجلس تنها به سه نفر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک اشاره شده بود؛ این افراد عبارت بوددن از محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی.

سایت نوروز در روزهای پس از انتخابات مطلبی منتشر کرد و به نقل از خانواده رامین آقازاده قهرمانی نحوه مرگ وی را توضیح داد.

به گفته خانواده رامین آقازاده قهرمانی، در پی احضار در مورد رویدادهای پس از انتخابات، به اختیار، خود را به ماموران معرفی کرد اما ۱۵ روز پس از آن با بدنی که آثار شکنجه بر روی آن نمایان بود آزاد شد و تنها پس از دو روز جان سپرد.

برپایه این گزارش رامین آقازاده قهر... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark