يك افسر امنيتى سپاه، سفير ايران در بغداد مى شود
Al Arabiya / Saud-al-Zahed
22-Jan-2010

گزارشهايى مطبوعاتى حكايت از آن دارند كه دولت ايران "حسن دانافر" را كه يك افسر اطلاعاتى سپاه بوده است، به عنوان سفير جديد خود در بغداد تعيين كرده است.

حسن دانافر در حالى قرار است رياست هيئت نمايندگى سياسى ايران را در عراق برعهده بگيرد كه سوابق وى بيانگر عضويت در لشكر قدس جناح نظامى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ايران در خارج از اين كشور است و اين نيرو از سوى محافل سياسى و نظامى عراق و امريكا متهم است به اينكه در امور داخلى عراق دخالت داشته است.

يك منبع ايرانى آگاه در گفتگو با "العربيه.نت" در روز پنجشنبه 21-1-2010 اظهار داشت: "دانافر يكى از اعضاى هيئت ايرانى مذاكره كننده با هيئت امريكايى در گفتگوهايى بود كه در بغداد صورت گرفت. او ارتباطات نزديكى با وزارت اطلاعات (امنيت) ايران دارد و عضو دستگاه امنيتى سپاه پاسداران است"

گفتنى است كه دوائر امنيتى سپاه پاسداران در حوادث اخير ايران و بويژه پس از بركنارى اژه اى از مقام وزارت ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark