مجید توکلی به هشت سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد
Amir Kabir Newsletter
19-Jan-2010

مجید توکلی به هشت سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، مجید توکلی عضو انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به هشت سال و شش ماه حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از فعالیت سیاسی و نیز ۵ سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد.

موارد اتهامی عنوان شده و احکام صادره مربوط به آنها از قرار زیر است:

- اجتماع و تبانی علیه نظام منجر به صدور حکم ۵ سال حبس تعزیری
- تبلیغ علیه نظام منجر به صدور یک سال حبس تعزیری
- توهین به رهبری منجر به صدور دو سال حبس تعزیری
- توهین به ریاست جمهوری منجر به ۶ ماه حبس تعزیری

همچنین وی به مدت ۵ سال از هرگونه فعالیت سیاسی و نیز از حق خروج از کشور محروم گشته است.

گفتنی است مجید توکلی پیش از این دو بار بازداشت شده بود که بار اول مدت یک سال و هفت ماه را در زندان گذرانده بود و در بار دوم ۳ ماه را در انفرادی تحت بازجویی قرار داشت.

مجید توکلی امسال... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark