دولت ایران نگران گسترش اعتراضات کارگری است
alarabiya
17-Jan-2010

کانال العربیه روز شنبه 16-1-2010 با استناد به گزارش کمیته امنیت ملی
ایران درباره گسترش اعتصابات کارگری که این روزها در کارخانجات وشرکت های
دولتی ویا نیمه دولتی رخ می دهد از نگرانی دولت این کشور در این باره خبر
داد.

منابع آگاه می گویند تهران وشهرهای دیگر ايران به علت سياست هاي اقتصادي
محمود احمدي نژاد شاهد بحران کارگري است بر اثر اين سياست ها بسياري از
کارخانه ها ورشکسته شده و تعداد زيادي از کارگران اخراج شده اند که منجر
به افزايش نرخ بيکاري شده است.

اين گزارش تاکيد مي کند که گسترده ترین اين اعتصاب ها در شهرهاي اهواز
،شيراز ،بندر عباس و آبادان تکرار مي شود ،در آبادان بزرگترين پالايشگاه
نفت ايران قرار دارد.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark