دیده‌بان حقوق بشر: جنایات مرتضوی بیش از این‌ها است
Amir Kabir Newsletter
17-Jan-2010

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید جنایات سعید مرتضوی «به مراتب بیش از آن‌چیزی است که در گزارش کمیته ویژه مجلس مطرح شده‌است.»
سعید مرتضوی، معاون دادستان کل کشور اخیراً در گزارش کمیته ویژه مجلس، مسئول وقایع بازداشتگاه کهریزک شناخته شد.

بازداشتگاه کهریزک در استان تهران که زیر نظر پلیس اداره می‌شد، در ناآرامی‌های پس از انتخابات، محل نگهداری گروهی از معترضان بازداشتی بود. از این بازداشتگاه، گزارش‌هایی مبنی بر «قتل، شکنجه و تجاوز جنسی» منتشر شده‌است.

دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه جدید خود از مقامات قضایی ایران خواسته‌است تا سعید مرتضوی را از سمت معاونت دادستانی کل برکنار کنند و کمیسیون مستقلی برای بررسی نقش او و نقش دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی در خشونت‌هایی که دست کم تا سال ۲۰۰۰ سابقه دارد تشکیل دهند.

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده‌بان حقوق بشر گفت:

«سعید مرتضوی یک ناقض مکرر حقوق ب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark