شکایت BBC فارسی از ایران
Kalame
17-Jan-2010

کلمه: بی بی سی فارسی از ایران به خاطر ارسال پارازیت شکایت می کند.

به گزارش سایت پرچم، صادق صبا، رئیس بخش فارسی تلویزیون بی.بی.سی در این خصوص گفت که مهندسان ماهواره‌هایی که از روی آنها برای ایران برنامه پخش می‌کنند به نتیجه قطعی رسیده‌اند که پارازیتی که بر تلویزیون فارسی بی.بی.سی و چند کانال دیگر انداخته می‌شود منشاء ایرانی دارد.

وی افزود: بنابراین ایران در نهایت مسئول این اقدام است و سازمان‌های مختلف نیز به ایران در حال وارد کردن فشار به ایران هستند و آنها هم به مجمع جهانی ارتباطات ای تی یو که مقرش در ژنو است شکایت کردند و از این سازمان خواستند تا از ایران بخواهد جلوی چنین اقداماتی را بگیرد و بی.بی.سی هم از این کار حمایت می‌کند.

صبا در پاسخ به این سوال که با توجه به این که این مجمع یک نهاد وابسته به سازمان ملل هست آیا می شود به یک راه حل عملی رسید، گفت: اگر این شواهد را در اختیار نماینده ایران در مجمع جهانی ارتب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark