ماجرای استعفای اعتراضی یک کنسول
BBC Persian
15-Jan-2010

در حالی که دولت محمود احمدی نژاد به اشکال مختلف تلاش کرده خبر استعفای محمدرضا حیدری کنسول ایران در نروژ را بی اهمیت و یا مرتبط با مباحث شخصی معرفی کند، آقای حیدری مصرانه این اقدام را حرکتی به نشانه اعتراض به سرکوب ها در ایران می خواند.

کاری که آقای حیدری انجام داده برایش هزینه هایی هم به همراه داشته است. به عنوان مثال او هم اکنون تحت تدابیر امنیتی پلیس نروژ زندگی می کند. یک عضو گروه موسوم به "کمیته نروژی - ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران" ترتیبی داد تا بی بی سی فارسی بتواند با آقای حیدری مصاحبه ای داشته باشد.

محمد رضا حیدری می گوید که در مجموع بیست سال است که در حوزه حقوق کنسولی در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مشغول کار بوده، ظرف این مدت سه بار تحت عنوان کنسول به ماموریت های خارجی اعزام شده است که دو کشور قبلی محل ماموریت او گرجستان و آلمان بودند.

کنسول مستعفی جمهوری اسلامی در نروژ می گوید علت اتخاذ این تصمی... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark