دور تازه تهدید به اعدام در ایران
BBC Persian / //www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/0
14-Jan-2010

به دنبال دور تازه ای از تهدید به اعدام از سوی مقامات ایران ، احکام تازه ای از سوی قوه قضاییه ایران صادر شده است که گروهی از معترضان را به زندان محکوم کرده است.
دو دانشجوی معترض به محرومیت سیاسی و 5 نفر از محکومان اعتراضات پس از انتخابات بنا بر اعلام دادستانی ایران به یک تا پانزده سال زندان محکوم شده اند.
صدور این احکام در حالی است که پیش از این فرمانده نیروی انتظامی و وزیر کشور و دادستان تهران، از اجرای حکم محاربه برای شرکت کنندگان در اعتراضات سخن گفته بودند.
بنا بر قوانین ایران محکوم به حکم محاربه از طریق اعدام یا قطع یک دست و یک پا و تبعید مجازات می شود. با وجود همه تبلیغات دولتی در دو مورد عاطفه و ضیا نبوی که از سوی دادستان به عنوان محارب معرفی شده بودند و با و جود صدور احکام سنگین زندان به نظر می رسد دادستان موفق نشده است در باره صدور حکم محاربه قاضی را قانع کند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark