احمدی‌نژاد: تا سه سال دیگر ایران فقیر و بیکار نخواهد داشت
Deutsche Welle
13-Jan-2010 (one comment)

احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در اهواز گفت: «ایران کشور ثروتمندی است که اگر عدالت اجرا شود حتی یک نفر فقیر و بیکار در آن پیدا نخواهد شد». او افزود: «دولت دارای دو برنامه برای اجرای عدالت است که یکی از آنها هدفمند کردن یارانه‌ها و دیگری برنامه پنجم توسعه است.»

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدی‌نژاد، هدفمند کردن یارانه‌ها را گام بلندی در جهت اجرای عدالت به شمار آورد و افزود: «من به نمایندگان در مجلس نیز گفتم اگر این طرح بدون مانع و مشکل و در یک سازوکار روان اجرا شود به شما تضمین می‌دهم ظرف سه سال آینده یک بیکار و یک فقیر در کشور پیدا نشود».

بررسی لایحه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها هفته‌ی گذشته در مجلس به پایان رسید و مجلس با تصویب ایجاد نهادی به نام «سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها» به اختلاف خود با دولت پایان داد.

افزایش قیمت انرژی تا ۴ برابر

هنوز روشن نیست که اجرای این لایحه از چه مقطع زمانی آغاز خواهد شد. کارشناسان می‌... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Abarmard

Well non sense is free

by Abarmard on

I wish it was taxed so the population would have benefited from insane slogans.