ایران در آستانه‌ی انقلاب، اما با ترس از انقلاب
Deutsche Welle
13-Jan-2010

به نظر تیموتی اش، استاد تاریخ، ایران در آستانه‌ی انقلاب است. او اما تأکید می‌کند که نمی‌توان پیش‌بیینی کرد که سرانجام چه می‌شود. «سیر حوادث بستگی به بازی متقابل میان رفتار پیش‌بینی‌ناپذیر توده‌ها و تصمیمات رژیم دارد.»

پتر متسگر (Peter Metzger)، گزارشگر شبکه‌ی یک تلویزیون آلمان (ARD) در تهران است. هفته‌نامه‌ی آلمانی فوکوس (Focus) با او مصاحبه‌ای کرده درباره‌ی آنچه او این روزها در ایران تجربه می‌کند.

متسگر می‌گوید که تعقیب می‌شود. اطلاعاتی‌ها مدتهاست او را زیر نظر دارند. تلفنش را هم کنترل می‌کنند. او شرح می‌دهد که به عنوان خبرنگار اجازه ندارد از اعتراض‌ها گزارش و تصویر تهیه کند. روزنامه‌نگاران خارجی را هم دستگیر می‌کنند، چنان که نزدیک بوده خودش را هم دستگیر کنند.

او می‌گوید که با وجود این می‌داند در تهران چه می‌گذرد:
«در شهر می‌گردم، سوار تاکسی و اتوبوس می‌شوم. به درهای ورودی دانشگاه‌ها و دگر مکان‌ها... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark