آکسیون "پیوستن سفارتخانه های ایران در خارج کشور به جنبش سبز مردم ایران"
سفارتخانه های سبز
09-Jan-2010

گروهی از طرفداران جنبش سبز مردم ایران در هلند به منظور همبستگی با فریاد آزادیخواهی ایرانیان درداخل کشور، در ساعت ۱ بعدازظهر روز جمعه ۱۸ دیماه۱۳۸۸ (۸ ژانویه ۲۰۱۰) روبروی سفارت ایران در لاهه (هلند) حضور پیدا کردند.

با این آکسیون شرکت کنندگان تصمیم بر این داشتند که با تقدیم یک دسته گل به کارمندان سفارتخانه ایران در لاهه آنها را دعوت کنند که دست از کار خود برداشته و به جنبش آزادیخواهی سبز مردم ایران بپیوندند. پیشتر خبرهای تائید شده ای از استعفای کنسول ایران در شهر اسلو (نروژ) مخابره شده بود که حاکی از آن بود که کنسول ابران در نروژ استعفای خود را در اعتراض به سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تایید کرده بود

شرکت کنندگان آکسیون خودجوش روز جمعه در لاهه هلند در نامه ای که به یک دست گل الصاق شده بود خواستار جدا شدن و تبری جستن کارکنان سفارتخانه ایران از حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی و جنایتهای روزافزونش شده ... >>>

recommended by dgolriz

Share/Save/Bookmark